SHOWCASE
A - C D - F G - I J - L M - O P - R S - U V - X Y - Z 0 - 9 @#$% New
Hana no No ni Saku Utakata no
Hana no No ni Saku Utakata no Logo
Developer:
Publisher:
Genre:
Release Date:
April 22, 2022
Last update: 17.06.2024 - 07:35 UTC
Series 1
Trading Cards
Card 1 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 1 of 12 - ouka
ouka
Price: $0.09
Card 2 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 2 of 12 - reina
reina
Price: $0.05
Card 3 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 3 of 12 - ryouko
ryouko
Price: $0.05
Card 4 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 4 of 12 - shione
shione
Price: $0.05
Card 5 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 5 of 12 - shizuku
shizuku
Price: $0.05
Card 6 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 6 of 12 - chitose
chitose
Price: $0.05
Card 7 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 7 of 12 - izumi
izumi
Price: $0.05
Card 8 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 8 of 12 - mina
mina
Price: $0.04
Card 9 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 9 of 12 - ren
ren
Price: $0.11
Card 10 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 10 of 12 - yue
yue
Price: $0.08
Card 11 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 11 of 12 - mio
mio
Price: $0.10
Card 12 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 12 of 12 - shuuhei
shuuhei
Price: $0.06
Foil Trading Cards
Card 1 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 1 of 12 - ouka
ouka
Price: $3.38
Card 2 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 2 of 12 - reina
reina
Price: $3.36
Card 3 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 3 of 12 - ryouko
ryouko
Price: $2.34
Card 4 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 4 of 12 - shione
shione
Price: $4.75
Card 5 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 5 of 12 - shizuku
shizuku
Price: $19.26
Card 6 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 6 of 12 - chitose
chitose
Price: $2.84
Card 7 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 7 of 12 - izumi
izumi
Price: $3.02
Card 8 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 8 of 12 - mina
mina
Price: $1.98
Card 9 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 9 of 12 - ren
ren
Price: $3.45
Card 10 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 10 of 12 - yue
yue
Price: $0.65
Card 11 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 11 of 12 - mio
mio
Price: $4.46
Card 12 of 12 Wallpaper
Series 1 - Card 12 of 12 - shuuhei
shuuhei
Price: $1.79
Booster Pack
Badges
Series 1 - chitose
chitose
Level 1
XP: 100
Series 1 - shizuku
shizuku
Level 2
XP: 200
Series 1 - shione
shione
Level 3
XP: 300
Series 1 - ryouko
ryouko
Level 4
XP: 400
Series 1 - reina
reina
Level 5
XP: 500
Foil Badges
Series 1 - ouka
ouka
Level 1
XP: 100
Emoticons
:hananono_ryouko: Chat Preview :hananono_ryouko:
:hananono_ryouko:
Common
Price: $0.10
:hananono_shione: Chat Preview :hananono_shione:
:hananono_shione:
Common
Price: $0.06
:hananono_shizuku: Chat Preview :hananono_shizuku:
:hananono_shizuku:
Common
Price: $0.70
:hananono_reina: Chat Preview :hananono_reina:
:hananono_reina:
Uncommon
Price: $0.07
:hananono_ouka: Chat Preview :hananono_ouka:
:hananono_ouka:
Rare
Price: $0.15
Backgrounds
shione 02
shione 02
Common
Preview Price: $0.06
ouka 04
ouka 04
Uncommon
Preview Price: $0.86